eRS Yazılım

eRS Sınav, Sınav Uygulama Yazılımı. Ücretsiz indirin ve deneyin!

Kategori: Püf Noktası

Programlama Genel

C# ile HTML Parse

Bir Web Sayfasının içeriğinin tamamını ya da bir kısmını masaüstü uygulamanıza getirmenin bir yolunu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken olay odaklı kod parçalarını göreceksiniz. Şimdi başlayalım; Bir JavaScript Komutu Nasıl Çalıştırılır? Sayfa Yüklenmesini  Bekletme Belirtilen URL, WebBrowser’a Yüklendi mi? Bir Açılır Kutuya ID üzerinden Erişme ve Itemlerini Çekme Bir Butona Basma ve Sayfanın Yüklenmesini Bekleme Bir Tablonun Satırlarına ve Sütunlarına Ulaşma

DateTimePicker Türkçe gün adını alma

Yukarıda görüldüğü gibi DateTimePicker nesnesinin value özelliğinden haftanın günü bilgisini alırken; String formatlayarak alabilirsiniz: string day = dateTimePicker1.Value.ToString(“dddd”);ya daYerel ayarları belirterek:System.Globalization.CultureInfo culture = new System.Globalization.CultureInfo(“tr-TR”); string day=culture.DateTimeFormat.GetDayName(dateTimePicker1.Value.DayOfWeek);

Formlar arası bilgi geçişi (static form kullanımı)

program.cs static class Program { //Form1 ve Form2 nesneleri static olarak tanımlanıyor. //Böylece diğer sınıflardan da ulaşılabilir olacak… public static Form1 f1; public static Form2 f2; /// /// The main entry point for the application. /// [STAThread] static void Main() { Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); f1 = new Form1();//Form1 sınıfından f1 nesnesi oluşturularak çalıştırılıyor. Application.Run(f1); } public static bool acikFormKontrol(Form f)//Belirtilen formun…

Ms Access Pivot Table Örneği

Yukarıdaki resimlerde de görüldüğü gibi veritabanındaki kayıtların satır ve sütünlar halinde (Çapraz Tablo) biçiminde gösterilmesi gerekebilir. Bu işlemi Access Vertabanında yapmak için örnek Sql aşağıdadır. TRANSFORM FIRST(sinifsube & ‘-‘ & dersadi & ‘/’ & ogretmenadi) SELECT derssaati FROM dersprogrami WHERE 1 GROUP BY derssaati ORDER BY derssaati PIVOT dersgunu IN (‘Pazartesi’, ‘Salı’, ‘Çarşamba’, ‘Perşembe’, ‘Cuma’); Örnek veritabanı dosyasını indirerek üzerinde…

ListBox Item taşıma

private void listBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { if (listBox1.Items.Count == 0) { return; } int index = listBox1.IndexFromPoint(e.X, e.Y); string s = listBox1.Items[index].ToString(); DragDropEffects dde1 = DoDragDrop(s, DragDropEffects.All); } private void listBox1_DragLeave(object sender, EventArgs e) { ListBox lb = sender as ListBox; lb.Items.Remove(lb.SelectedItem); }

Formlar arası bilgi geçişi

  public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(“Message”); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Form2 f2 = new Form2(this); f2.Show(); } } public partial class Form2 : Form { Form1 f1; public Form2(Form1 _f1) { InitializeComponent(); f1 = _f1; } private void Form2_Load(object sender, EventArgs…

YouTube
Instagram